Cursuri Oferite

ANUL I

Semestrul 1

Introducere în Vechiul Testament
Introducere în Noul Testament
Limba Greacă
Istoria Bisericii Universale
Metode de Studiu Biblic
Homiletică
Viață Creștină
Cercetare și redactare
Limba Engleză
Practică Pastorală

Semestrul 2

Introducere în Vechiul Testament
Introducere în Noul Testament
Limba Greacă
Introducere în filozofie
Istoria Religiilor
Homiletică
Viață Creștină
Limba Engleză
Practică Pastorală

ANUL II

Semestrul 1

Istoria Gândirii Creștine
Literatura profetică
Limba Ebraică
Istoria Baptiștilor
Exegeza NT
Homiletică 2
Evanghelism Biblic
Introducere în lucrarea cu tinerii
Noi mișcări religioase
Practică Pastorală

Semestrul 2

Istoria Gândirii Creștine
Biserica și societatea
Limba Ebraică
Istoria Baptiștilor Români
Retorică creștină
Evanghelism Biblic
Hermeneutica
Management educațional
Practică Pastorală

ANUL III

Semestrul 1

Teologie Biblică a Noului Testament
Teologie Sistematică
Consiliere biblică
Misiologie
Exegeza VT
Dinamica bisericii
Teologia și practica închinării
Cultura Tinerilor
Evanghelizarea Tinerilor
Practică Pastorală

Semestrul 2

Teologie Biblică a Noului Testament
Teologie Sistematică
Consiliere biblică
Misiologie
Dinamica bisericii
Conducere și mentorare
Teologia și practica închinării
Planificarea lucrării cu tinerii
Ucenicizarea tinerilor
Practică Pastorală

ANUL IV

Semestrul 1

Teologie Biblică a Vechiului Testament
Teologie pastorală
Lucrarea cu grupuri mici
Apologetică creștină
Etică creștină
Slujiri speciale
Paradigme ecleziale
Comunicare cu generația tânără
Lucrarea cu familiile tinerilor
Practică Pastorală

Semestrul 2

Teologie Biblică a Vechiului Testament
Teologie pastorală
Apologetică creștină
Identitate baptistă
Slujiri speciale
Drept și admin. Bis.
Orientarea profesionala a tinerilor
Păstorirea tinerilor cu probleme
Paradigme ecleziale
Practică Pastorală