Admitere ID

Informatii cu privire la organizarea concursului de admitere

A. Acte necesare la înscriere:

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar.
Dosarul pentru examenul de admitere se va depune la secretariat și va cuprinde:

 • dosar plic din carton    
 • cerere de înscriere – format tip; Descarca
 • copie Buletin / Carte Identitate;
 • certificatul de naştere original (dacă veniți personal) sau copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia anului curent) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • autobiografia (pe maximum două pagini A4), care să indice întoarcerea la Domnul şi chemarea în slujire;
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 • două fotografii tip buletin de identitate (format 3/4);
 • certificat de căsătorie original sau copie (dacă este cazul);
 • recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarcă
 • recomandare din partea Bisericii (Comitetul Bisericii / Adunarea Generala)  Descarca
 • chitanța care să ateste plata taxei de înscriere în valoare de 100 RON
 • pentru cetățenii români care au efectuat/finalizat studiile de liceu în altă țară este necesar să aducă atestatul pentru studii (echivalarea diplomei de bacalaureat) eliberat de către Ministerul Ediucației Naționale.
 • candidatii, cetateni straini, vor depune la secretariatul facultatii si aprobarea pentru studii de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Documentele din dosarul de admitere pot fi trimise și în format PDF (nu sub formă de poze) prin email la secretariat@itb.ro cu subiectul:   admitere ID 2023.
Dosarul cu actele pentru admitere trebuie trimis prin curier rapid la adresa:   Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251, București.

B. Desfăşurarea concursului de admitere

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:
– media bacalaureat 40%
– eseu pe temă dată 60%

Tema eseului:
Mărturia bisericii creștine în societatea contemporană! Pentru programul de I.D. numărul locurilor este limitat la 25/serie.  Locuri disponibile 50.
Examinarea dosarelor va avea loc în perioada 13-14 septembrie 20223

C. Data Limită pentru depunere a dosarelor: 12 septembrie 2023

Înscrierea candidaților are loc în perioada 6-12 septembrie 2023

D. Preînscriere

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre programele de învățământ ale ITBB sau doriți să faceți preînscrierea pentru admiterea la Institutul Teologic Baptist din București vă rugăm să completați formularul făcând clic pe butonul următor.

E. Taxa de participare la concurs

Taxa Inscriere 100 RON / 25 Euro

F. Taxa anuală de studii

Taxa anuală de studii se poate achita în tranșe în sumă totală: 2750 RON / 550 Euro

    Taxele se pot plăti la casieria Institututului din str.Berzei Nr.29, Sector 1, Bucuresti sau prin transfer bancar in contul
    deschis la Banca Raiffeisen – Sucursala Stirbei Voda.

    Cont RON RO 52 RZBR 0000 0600 1034 5768.
    Pentru studentii care efectueaza plata de pe teritoriul Romaniei.
    Cont EUR RO 08 RZBR 0000 0600 1034 5784     COD SWIFT: RZBR ROBU
    Pentru studentii care efectueaza plata din afara Romaniei.

    Dupa orice plata va rugam sa trimiteti un mesaj pe adresa casierie@itb.ro (link sends e-mail) 
    in care sa mentionati suma de plata depusa, data si ce reprezinta suma depusă.

*. Admitere cetățeni români din statele membre UE: Acceseaza Link

 

Prezentare ITBB  https://vimeo.com/336087029 

Prezentare Program de ID  https://www.youtube.com/watch?v=ar6hecSmUgg (link is external)

 

Facebook   https://www.facebook.com/InstitutulTeologicBaptistBucuresti (link is external)

Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale  nr. 1/2011.