Admitere ID

Informatii cu privire la organizarea concursului de admitere – 2019

A. Dosarul de admitere.

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar.
Dosarul pentru examenul de admitere se va depune la secretariat și va cuprinde:

 •     cerere de înscriere – format tip; Descarca
 •     diploma de bacalaureat în original (când depuneți dosarul personal) sau o copie legalizată / adeverință echivalentă cu aceasta (în original) pentru cei care au absolvit liceul în 2019;
 •     certificatul de naştere în copie legalizată ;
 •     autobiografia, care să indice întoarcerea la Domnul şi chemarea în slujire :
 •     adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 •     patru fotografii tip buletin de identitate
 •     copie Buletin/ Carte Identitate
 •     recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarcă
 •     recomandare din partea Bisericii (Comitetul Bisericii / Adunarea Generala)  Descarca
 •     chitanța care să ateste plata taxei de înscriere în valoare de 100 RON
 •     candidatii, cetateni straini, vor depune la secretariatul facultatii si aprobarea pentru studii de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Înscrierea candidaților are loc în perioada 09-16 Septembrie 2019

B. Desfăşurarea concursului de admitere

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:
– media bacalaureat 40%
– eseu pe temă dată 60%

Tema eseului:
Mărturia bisericii creștine într-o societate multiculturală! Pentru programul de I.D. numărul locurilor este limitat la 25/serie.  Locuri disponibile 50.
Examinarea dosarelor va avea loc în perioada 17-18 Septembrie 2019

C. Data Limită pentru depunere a dosarelor: 16 SEPT 2019

D. Informații despre Taxe

Taxa Inscriere 25 Euro / 100 RON
Taxa Anuala Studii : 550 Euro / 2475 RON

    Taxele se pot plăti la casieria Institututului din str.Berzei Nr.29, Sector 1, Bucuresti sau prin transfer bancar in contul
    deschis la Banca Raiffeisen – Sucursala Stirbei Voda.

    Cont RON RO 52 RZBR 0000 0600 1034 5768.
    Pentru studentii care efectueaza plata de pe teritoriul Romaniei.
    Cont EUR RO 08 RZBR 0000 0600 1034 5784     COD SWIFT: RZBR ROBU
    Pentru studentii care efectueaza plata din afara Romaniei.

    Dupa orice plata va rugam sa trimiteti un mesaj pe adresa casierie@itb.ro (link sends e-mail) 
    in care sa mentionati suma de plata depusa, data si ce reprezinta suma depusă.

*. Admitere cetățeni români din statele membre UE: Acceseaza Link

Prezentare ITBB  https://www.youtube.com/watch?v=pqK1xjyeTbI (link is external)

Prezentare Program de ID  https://www.youtube.com/watch?v=ar6hecSmUgg (link is external)

Facebook   https://www.facebook.com/InstitutulTeologicBaptistBucuresti (link is external)

Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011.