Carta Institutului Teologic Baptist

Prezenta CARTA a fost aprobata de Senatul Institutului Teologic Baptist Bucuresti, cu avizul Bordului Director al Institutului teologic Baptist Bucuresti si cu respecatrea prevederilor Constitutiei Romaniei, Legii educatiei nationale Nr.1/2011 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei Nr. 49/2014. În baza Hotărârii Senatului ITBB din 14.09.2022 a fost actualizat articolul 8, lista Codurilor, Regulamentelor și Metodologiilor care fac parte integrantă din CARTA ITBB.