Academic Prezentare

Anul 1990 a reprezentat pentru Seminarul Teologic Baptist schimbarea radicală prin transformarea acestuia în Institut Teologic Baptist de grad universitar.

Din anul 1991, prin harul lui Dumnezeu, s-a înfiinţat Facultatea de Teologie Baptistă, cu dublă specializare asociată Universităţii din Bucureşti cu domeniu la alegere: Teologie – Litere, Teologie – Asistenţă Socială, Teologie – Limbi Străine. In medie de 100 studenţi finalizează anual programul FTB.

În anul 1998 s-a înfiinţat departamentul de misiune mondiala în CTBB, unde studenţii care optează pentru misiune au posibilitatea să studieze în fiecare an cursuri specifice.

Începând cu anul 2000 prin Universitatea din Bucuresti se ofera un program de doctorat în teologie. În prezent programul este coordonat de prof. dr. Otniel Bunaciu.

ITB menţine un standard academic şi spiritual ridicat. În acelaşi timp este într-o continuă dezvoltare în încercarea de a putea răspunde nevoi de pregătire a celor care doresc să se implice în câmpul de misiune precum şi cerinţei de slujitori venită din partea bisericilor.

În acest scop ITB a dezvoltat o serie de departamente noi ce pregătesc şi îndrumă studenţii în aşa fel încât programului universitar să poată oferi tuturor celor interesaţi o formare adecvată pentru slujirea creştină.

Departamentul de Misiune
program ce vine in sprijinul acelora care au chemarea lui Dumnezeu de a se implica în misiune.

Departamentul “Seminarul On-line”
un program complet de studii universitare oferit tuturor celor din ţară sau străinătate pe care îi avantajază Învăţământul la Distanța (ID).

Departamentul de Cercetare:
program oferit acelora care vor sa aprofundeze un domeniu şi doresc să facă munca de cercetare, beneficiind de baza materiala a ITB şi îndrumare profesională din partea profesorilor.

Pe tărâm editorial:

ITB editeaza “Jurnalul Teologic”, o publicatie periodică ce dezbate teme teologice de interes pentru slujitorii şi credincioşii evanghelici.

Cursuri şi articole de Teologie sunt în permanenţă publicate pentru a putea oferii nu doar studenţilor înscrişi în vreun program academic, dar tuturor celor interesaţi, materiale pentru informare, de studiu şi pentru pregătire în slujire.

Faţă de urmărirea permanentă a pregătirii academice, Institutul Teologic Baptist acordă o mare importanţă pregătirii practice pentru slujire. Studenţii efectuează stagii de practică în Bisericile din ţară pe parcursul fiecarei vacanţe, iar în timpul anului şcolar lucrează în Bisericile din Bucureşti şi împrejurimi. Aceasta conduce la o relaţie specială stabilită între biserici şi ITB, dar în mod special la o formare deosebita pentru slujire a studenţilor. Astfel în proporţie de 98% absolvenţii ITB intră în lucrarea de slujire a Domnului.

ITB are o strategie de dezvoltare continuă a ofertei sale de pregătire şi formare spirituală, academică şi practică a slujitorilor din Bisericile Baptiste.