Campus ITB

Cămin Dâmboviței

Str. Dâmboviței nr 9- 11
Sector 6, București  (google maps)

Locuri cazare – 300
Locuri disponibile:  – contactati administratorul

Administrator:  Vasile TRITEAN Jr.
Telefon: 0747013691

Cămin ITB

Institutul teologic Baptist din bucurești oferă cazare tuturor studenților din cadrul facultății de teologie Baptistă pastorală în căminul cu sediul în strada Berzei nr. 29. (google maps)

Locuri cazare – 55.

Regulamentul privind organizarea si functionarea complexului stuentesc din Strada Berzei nr. 29 il puteti vizualiza aici

Administrator

  • Director administrativ camin si cantina ITBB din str. Berzei 29:

             Daniel COMAN  Tel: 0743.067.501,  0722 960 165

  • Administrator camin ITBB din Complexul studentesc din str. Dambovitei 9-11:

              Vasile TRITEAN Jr.  Tel: 0747.013.691

              Liviu ALEXA  Tel: 0753.327.857

ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI CAMINULUI STUDENTESC

Art.14. Administratorul are urmatoarele atributii:

• Atributii generale :
• Respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului de munca, precum si dispozitiilor date de Rector.
• Respectarea programului de lucru;
• Manifestarea unei comportari corecte si responsabile fata de locatarii caminului studentesc;
• In conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare gestioneaza si raspunde de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza;
• Coordoneaza activitatea personalului caminului din subordinea sa.

• Atributii privind gestionarea bunurilor :
Sunt considerate bunuri, în sensul legii, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
• Gestioneaza si raspunde în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza.
• La primirea bunurilor are obligatia sa controleze daca acestea corespund datelor înscrise în actele insotitoare, sa indentifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor.
• Eliberarea bunurilor se face în cantitatea, calitatea si sortimentele specificate în actele de eliberare. Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie.
• Tine la zi evidenta bunurilor si are obligatia sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa înregistreze în evidenta tehnico- operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor.
• Verifica modul in care locatarul foloseste si întretine suprafata locativa închiriata, inventarul dat spre folosinta si spatiile comune ale caminului.
• Recupereaza imediat de la data constatarii lipsurile si deteriorarile produse, bunurilor din camera si din încaperile de folosinta în comun ale caminului prin încasarea contravalorii lor si a manoperiei de instalare.

In acest sens se va încheia un P.V. de constatare în care se va mentiona cantitatea, valoarea pagubei produsa si autorii care vor suporta contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare.

Daca autorul faptei nu poate fi depistat, administratorul va proceda la recuperarea pagubei de la locatarii camerei sau grupul de locatari care folosesc în comun spatiul în care s-a produs paguba.

In cazul in care cei vinovati nu au înlocuit bunul degradat prin cumparare si montare, administratorul va recupera imediat contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare prin emiterea chitantei de încasare a sumei.

In eventualitatea refuzului de a se achita contravaloarea pagubei, administratorul va sesiza imediat în scris Rectorul ITBB.

• Administratorul verifica lunar plata tarifului de cazare stabilit.

• Informeaza în scris Rectorul ITBB la sfârsitul primei decade asupra situatiei privind studentii care nu au achitat tariful de cazare stabilit în vederea luarii de masuri.