Conf. Dr. Daniel M. MARIŞ - RECTOR ITB

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior acreditată, aparţinând Uniunii Bisericilor Baptiste din România, dedicată slujirii Domnului Isus Hristos şi cauzei Împărăţiei lui Dumnezeu.

Institutul Teologic Baptist din București formează slujitori eclesiali în vederea extinderii Împarației lui Dumnezeu, bazându-se pe învăţătura Sfintelor Scripturi şi în colaborare cu bisericile locale.

Institutul Teologic Baptist urmăreşte echiparea celor chemaţi în lucrarea Evangheliei în a deprinde abilitatea de a conduce după modelul hristic şi de a răspunde nevoilor oamenilor. Totodată, Institutul îşi propune să imprime studenţilor o pasiune misionară pentru Împărăţia lui Hristos şi disponibilitate pentru slujirea semenilor în dragoste.

Instituţia promovează o teologie baptistă biblică, relevantă pentru societatea contemporană. Totodată, Institutul încurajează cercetarea ştiinţifică, atât în domeniul teologiei, cât şi în alte domenii de graniţă cu teologia (antropologie, filosofie, istorie, management, psihologie, sociologie şi altele), urmărind ca finalitate trăirea creştină autentică, demonstrată prin slujirea în dragoste a semenilor.

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti promovează o relaţie strânsă de parteneriat cu bisericile locale şi cu alte universităţi din ţară sau de peste hotare în vederea pregătirii de slujitori eclesiali.

Instituţia este angajată în ameliorarea calitativă a procesului de învăţare şi predare, printr-o reflecţie continuă asupra activităţilor didactice, printr-un efort de cercetare susţinut, prin solidaritatea cadrelor didactice şi a studenţilor în găsirea soluţiilor creative pentru un învăţământ orientat spre student.

Managementul Institutului Teologic Baptist optează pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă, iar în acest sens susţine apropierea de standardele internaţionale a universităţilor creştine. Dezideratul este ca disiminarea informaţiilor, precum şi gestionarea cunoştinţelor academice, să fie realizate printr-o informatizare la un nivel calitativ cât mai înalt.

Se va continua ameliorarea dialogului cu studenţii, cu cadrele universitare, cu alumnii şi celelalte părţi interesate din societatea românească. Se va urmări promovarea imaginii instituţiei şi realizarea coerenţei instituţionale. Se continuă o formare în domeniul competenţelor de comunicare. Se caută relevanţa învăţării, predării şi predicării creştine în vederea transformării individului şi a societăţii româneşti.