Coduri, Regulamente, Metodologii

14. Regulament Admitere ITBB 

15. Regulament finalizare studii licență

16. Metodologia licență online  

17. Regulament de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetări și Studii Istorice și Teologice Baptiste (CCSITB)

18. Regulamentul Centrului de Formare Continuă și Extensii universitare  

19. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC ITBB) 

20. Regulamentul Centrului de Practică și Orientare Profesională  

21. Regulamentul de evaluare periodică a personalului didactic

22. Codul drepturilor și obligațiilor studentului