Carti Publicate

Daniel MARIŞ

 • – Daniel MARIŞ, Creaţia biblică: reflecţii teologice în contextul dialogului creştin Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 320 pp; ISBN 978-973-30-2455-
 • – Daniel Marius MARIŞ, The Biblical Doctrine of creation: A basis for theological conversation between Evangelicals and The Eastern Orthodox Church in contemporary Romania, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, 104 pp., ISBN 978-973-749-629-4
 • – Daniel Marius MARIŞ, Theological Reflections upon the practice of faith Extended Essays in Applied Theology, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, 196 pp., ISBN 978-973-749-630-0.
 • – Daniel MARIŞ, Vasile TALPOŞ, Evanghelism Biblic-curs universitar Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 1996, 178 pp., ISBN- 973-575-027-9

Ioan STRAINESCU

 • – Ioan STRĂINESCU; Variatoare statice de tensiune continuă, (Choppers). Editura Tehnică Bucureşti, 1983;
 • – Ioan STRĂINESCU, Mihai CONDRUC; TIRISTORUL. Editura Tehnică Bucureşti, 1988.
 • – Ioan STRĂINESCU; Informatică. Tehnologia informaţiei. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.
 • – Ioan STRĂINESCU; Creaţionism ştiinţific. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.
 • – Ioan STRĂINESCU; Bazele creaţionismului ştiinţific. Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2005.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG; Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2007.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Drept şi administraţie bisericească, Editura Universitară, 2006.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG, Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2008.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul conflictelor, Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2009.

Octavian BABAN

 • – O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003. 167 pp; ISBN 973-99721-3-6, Seria Introducere în NT, vol.1. Volum inclus în Bibliografia istorică a României 1999 – 2004, proiect al Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, ClujNapoca, coordonator: Gheorghe Hristodol; autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă, Lucia Turc.
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003. 191 pp; ISBN 973-97396-8-7. Seria Exegesis, vol. 1.
 • – O. Baban, S. Preda, L. Ionescu, C. Rotaru, S. Scriitoru, C. Dumitru, Treisprezece epistole ale NT. Ediţie Pilot. Proiect de Traducere a NT – TSB, Societatea Biblică Interconfesională din România, Bucureşti, 2006.
 • – O. Baban, On the road encounters in Luke-Acts. A mimetic reading of Luke’s theology of the Way, London, UK: Paternoster Press, 2006, 332 pp, ISBN 1-84227-253-5. Varianta condensată şi prelucrată a tezei doctorale: Luke’s „On the Road” Encounters as Narrative Mimesis. A Contribution to the Study of Luke’s Theology of the Way. The Narrative Anatomy and Function of Luke’s Post-Easter Hodos Encounters, Brunel University, 1999, formă de circuit intern, accesabilă la British Library şi pe microfilm, 258 pp.
 • – O. Baban, The Greek Style of the New Testament and its Cultural Context, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 266pp; ISBN 978-973-749-627-0
 • – O. Baban, Scrisori în mişcare. O introducere exegetică în studiul epistolelor pauline, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 181 pp; ISBN 978-973-749-626-3. Seria Introducere în NT, vol.2
 • – O. Baban, Noul Testament şi Principiile Dinamicii Relaţiilor în Biserică, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 227 pp; ISBN 978-973-749-628-7.
 • – O. Baban, Scrisori pentru toti crestinii. Epistolele generale ale NT, Bucureşti: Editura Universitară, 2009 (Seria Introducere în NT – INT, vol. 3), 189 pp., ISBN: 978-973-749-800-7.
 • – O. Baban, De la Isus la evanghelii si la Faptele Apostolilor, Bucuresti: Editura Universitară, 2009, (seria Introducere în NT – INT, vol. 1), 320 pp, ISBN: 978-973-749-799-4 (ediţie revizuită şi adăugită a cărţii
 • – O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003, 167 pp; ISBN 973-99721-3-6).
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, (seria Exegesis, vol. 1); 244 pp, ISBN: 978-973-749-801-4 (ediţie revizuită şi adăugită a volumului,
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003, 191 pp, ISBN: 973-97396-8-7).
 • – O. Baban, S. Preda, L. Ionescu, C. Rotaru, S. Scriitoru, C. Dumitru, Noul Testament, Traducere dupa textele originale grecesti, TSB – Traducerea Societatii Biblice Interconfesionale din Romania, Bucuresti: Editura SBIR, 2009 (introducerea volumului, O. Baban), p.512, 978-606-92205-4-2

Samuel BÂLC

 • – Interliniar Biblic la Cartea Genesa. (lucrare de licenţă, coautor), Bucureşti, 2000.
 • – Paradigama Trinitară a Eclesiei Contemporane, (teză de doctorat) Edit. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2009.
 • – Vieţi tainice într-o lume de mistere, Din viaţa şi activitatea unor slujitori deosebiţi ai Bisericii, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
 • – Expuneri teologice pe teme esenţiale, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
 • – Mesaje relevante din texte revelate, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
 • – În curs de tipărire – Nevinovat şi totuşi condamnat, Coautor, Editura Risoprint, 2012.

Ben-Oni ARDELEAN

 • – Libertatea religioasă: o abordare normativă (EDP 2011); Evaluarea spiritualității creștine europene în postmodernism (EDP 2011);
 • – Managementul Conflictelor (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2009);
 • – Management ONG (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2007; ediția a II-a 2011);
 • – Drept și Administrație Bisericească (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, Cartea Universitară 2006);

Cornel BOINGEANU

 • – Între Imanenţă şi Transcendenţă: Moltmann şi Lossky în Dialog despre Trinitatea Divină (Bucureşti: Editura Universitară.
 • – Codul Hermeneutic al Trinităţii (Bucureşti: Editura Universitară, 2009)
 • – Întâmpină împreună cu Dumnezeu Provocările Vieţii! Calendar de Rugăciune 2009 (Bucureşti: Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, 2008).
 • – Restaurează Relaţiile Rupte! Calendar de Rugăciune 2010 (Bucureşti: Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, 2009).

Vasile TALPOȘ

 • – Vasile TALPOȘ, Studiu introductive în Legea, Istoria si Poezia Vechiului Testament (Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1999), ISBN 973-30-5971-4
 • – Vasile TALPOȘ, Studiu Introductiv în Profetia Vechiului Testament (Cartea Universitară, București, 2006) ISBN 973-731-313-5
 • – Vasile TALPOȘ, Propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu (Editura Lumina Lumii, 1994, Germania)

Marius SILVEȘAN

 • – Marius SILVEȘAN, Bisericile Creștine Baptiste din România: între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, (410 p).
 • – Ioan BUNACIU, Marius SILVEȘAN, Pelerin spre patria cerească, București, 2013, (184 p).
 • – Marius SILVEȘAN, Bogdan Emanuel RĂDUȚ, Cultele neoprotestante și drepturile omului: un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, (136 p).

Sorin SABOU

 • – Între groază și speranță, limbajul metaforic paulin al morții în Romani 6:1-11, Editura Cartea creștină, Oradea, 2003.
 • – Iosif Țon, orizonturi noi în spiritualitate și slujire, Festschrift editat împrună cu Dorothea Ghitea, Editura Cartea creștină, Oradea, 2004.
 • – Cristos proclamat, Editura Agape, Făgăraș, 2004.
 • – Studii în literatura paulină, Editura universitară, București, 2005.
 • – Between Horror and Hope, Paul’s Metaphorical Language of Death in Romans 6:1-11, Paternoster, Milton Keynes, 2005.
 • – The Cross to Rome, Studies in Romans, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2014.

Cursuri Publicate

Daniel MARIŞ

 • – Daniel MARIŞ, Creaţia biblică: reflecţii teologice în contextul dialogului creştin Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 320 pp; ISBN 978-973-30-2455-
 • – Daniel MARIŞ, Vasile TALPOŞ, Evanghelism Biblic-curs universitar Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 1996, 178 pp., ISBN- 973-575-027-9

Ioan STRAINESCU

 • – Ioan STRĂINESCU; Informatică. Tehnologia informaţiei. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.
 • – Ioan STRĂINESCU; Creaţionism ştiinţific. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.
 • – Ioan STRĂINESCU; Bazele creaţionismului ştiinţific. Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2005.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG; Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2007.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Drept şi administraţie bisericească, Editura Universitară, 2006.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG, Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2008.
 • – Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul conflictelor, Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2009.

Octavian BABAN

 • – O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003. 167 pp; ISBN 973-99721-3-6, Seria Introducere în NT, vol.1. Volum inclus în Bibliografia istorică a României 1999 – 2004, proiect al Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, ClujNapoca, coordonator: Gheorghe Hristodol; autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă, Lucia Turc.
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003. 191 pp; ISBN 973-97396-8-7. Seria Exegesis, vol. 1.
 • – O. Baban, Scrisori pentru toti crestinii. Epistolele generale ale NT, Bucureşti: Editura Universitară, 2009 (Seria Introducere în NT – INT, vol. 3), 189 pp., ISBN: 978-973-749-800-7.
 • – O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003, 167 pp; ISBN 973-99721-3-6).
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, (seria Exegesis, vol. 1); 244 pp, ISBN: 978-973-749-801-4 (ediţie revizuită şi adăugită a volumului,
 • – O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003, 191 pp, ISBN: 973-97396-8-7).

Ben-Oni ARDELEAN

 • – Managementul Conflictelor (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2009);
 • – Management ONG (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2007; ediția a II-a 2011);
 • – Drept și Administrație Bisericească (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, Cartea Universitară 2006);

Vasile TALPOȘ

 • – Vasile TALPOȘ, Studiu introductive în Legea, Istoria si Poezia Vechiului Testament (Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1999), ISBN 973-30-5971-4
 • – Vasile TALPOȘ, Studiu Introductiv în Profetia Vechiului Testament (Cartea Universitară, București, 2006) ISBN 973-731-313-5
 • – Vasile TALPOȘ, Propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu (Editura Lumina Lumii, 1994, Germania)

Adrian NEICONI

 • – Adrian NEICONI, Cuvantul care a transformat lumea (Editura Excelsior Art, Timisoara, 2011)

Otniel BUNACIU

 • – Otniel BUNACIU, Intre vremuri: o prezentare a vietii lui Karl Barth si o introducere in teologia Cuvantului (Editura Dorotea, Bucuresti
 • – Otniel BUNACIU, Arheologia Biblica, marturia pietrelor (Editura Universitatii, Bucuresti, 1998)
 • – Otniel BUNACIU, Explicarea doctrinelor biblice (Editura Universitara, Bucuresti, 2004)
 • – Otniel BUNACIU, Istoria raspandirii credintei baptiste (Editura Universitara, Bucuresti)

Ioan BUNACIU

 • – Ioan BUNACIU, Teologia Sistematica (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)
 • – Ioan BUNACIU, Propovaduirea in Bisericile Crestine Baptiste (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)I
 • – Ioan BUNACIU, Istoria raspandirii credintei baptiste in Romania (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)
 • – Ioan BUNACIU, Explicarea Evangheliilor: viata si lucrarea Domnului Isus Hristos dupa Sfintele Evanghelii (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1981)