Admitere Zi

A. Dosarul de admitere.

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar. Dosarul pentru examenul de admitere va cuprinde:

 • dosar plic
 • cerere de înscriere – format tip; Descarcă
 • copie Buletin / Carte Identitate
 • diploma de bacalaureat în original şi  o copie legalizată / adeverință echivalentă cu aceasta pentru cei care au absolvit liceul în 2015, în original;
 • certificatul de naştere în copie legalizată;
 • mărturia personală (pe maximum două pagini A4) din care s rezulte motivaţia alegerii acestei facultăţi – respectiv specializarea aleasă;
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 • patru fotografii tip buletin de identitate
 • copie Buletin/ Carte Identitate
 • recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarcă
 • recomandare din partea Bisericii din care face parte
 • recomandarea tip a altor doi membri din Comitetul Bisericii. Descarcă
 • recomandarea Comunitatii Baptiste de care apartine Biserica
 • chitanța care să ateste plata taxei de înscriere în valoare de 100 RON
 •  pentru cetățenii români care au efectuat/finalizat studiile de liceu în altă țară este necesar să aducă atestatul pentru studii (echivalarea diplomei de bacalaureat) eliberat de către Ministerul Ediucației Naționale.
 •  candidatii, cetateni straini, vor depune la secretariatul facultatii si aprobarea pentru studii de la Ministerul Educației Naționale.

B. Perioada de înscriere la concursul de admitere

Pentru învăţământul cu frecvență (la zi) perioada de depunere a dosarelor la secretariatul ITBB este după cum urmează:

        Sesiunea de vară              09-16 iulie 2019
        Sesiunea de toamnă        09-16 septembrie 2019

D. Bibliografia:

 • Biblia
 • Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist
 • Studiu introductiv în Legea, Istoria şi Poezia Vechiului Testament, dr. Vasile Talpoş
 • Călătorie prin Vechiul Testament, Schultz
 • Studiu al Noul Testament, M.C. Tenney
 • Manual Biblic, Henry H. Halley
Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011.

E. Sesiunile de desfăşurare ale concursului de admitere:

Probele pentru admitere – sesiunea de vară:

            17 iulie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 iulie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:

            17 septembrie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 septembrie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

Lucrările scrise se notează cu note de la 1 …10, condiţia de trecere fiind media 5 la cele două examene. Pentru admiterea la învăţământul de zi, numărul de locuri este limitat  la 25.

F. Taxa de participare la concurs

100 RON (25 Euro pentru studentii care fac platile din afara tarii prin transfer bancar)

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel: + 40 (21) 3159108 /  Fax: +40 (21) 3181593,

E-mail : secretariat@itb.ro