Admitere Zi

A. Acte necesare la înscriere:

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar.
Dosarul pentru examenul de admitere va cuprinde:

 • dosar plic din carton
 • cerere de înscriere – format tip; Descarcă
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după Buletin / Carte Identitate;
 • copie diploma de bacalaureat sau adeverință în original (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele pentru promoţia anului curent) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • candidații, cetățeni străini, cât și cetățenii români care au efectuat/finalizat studiile de liceu în altă țară decât România este necesar să depună la secretariatul facultății și aprobarea pentru studii de la Ministerul Educatiei. Adeverința provizorie sau Atestatul de echivalare al studiilor (echivalarea diplomei de bacalaureat) eliberat de către Ministerul Educației;
 • autobiografia (pe maximum două pagini A4), care să indice întoarcerea la Domnul şi chemarea în slujire;
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 • două fotografii tip buletin de identitate (format 3/4);
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul – schimbare de nume);
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
 • recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarcă
 • recomandare din partea Bisericii din care face parte
 • recomandarea tip a altor doi membri din Comitetul Bisericii. Descarcă
 • recomandarea Comunității Baptiste de care aparține Biserica
 • eseu cu o temă dată pentru examenul de admitere;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON.
Dosarul cu actele pentru admitere trebuie trimis prin curier rapid la adresa:   Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251, București.
Documentele din dosarul de admitere pot fi trimise și în format PDF (nu sub formă de poze) prin email la secretariat@itb.ro cu subiectul:   admitere IF 2023.

B. Perioada de înscriere la concursul de admitere

Pentru învăţământul cu frecvență (la zi) perioada de depunere a dosarelor la secretariatul ITBB este după cum urmează:

        Sesiunea de vară              9-16 iulie 2024
        Sesiunea de toamnă        9-16 septembrie 2024

C. Sesiunile de desfăşurare ale concursului de admitere:

Probele pentru admitere – sesiunea de vară:

            17 iulie 2024: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 iulie 2024: Probă scrisă – Evaluarea eseului depus la dosar cu tema Mărturia bisericii creștine în societatea contemporană.

Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:

            17 septembrie 2024: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 septembrie 2024: Probă scrisă – Evaluarea eseului depus la dosar cu tema Mărturia bisericii creștine în societatea contemporană.

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:

– media bacalaureat 40%

– eseu pe tema dată 60% 

Pentru admiterea la învăţământul de zi numărul de locuri este limitat la 25.

Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii Învățământului Superior nr. 199/2023.

D. Preînscriere

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre programele de învățământ ale ITBB sau doriți să faceți preînscrierea pentru admiterea la Institutul Teologic Baptist din București vă rugăm să completați formularul făcând clic pe butonul următor.

E. Taxa de participare la concurs

Taxa de înscriere: 100 RON / 25 Euro

F. Taxa anuală de studii

Taxa anuală de studii se poate achita în tranșe în sumă totală: 2750 RON / 550 Euro

Taxele se pot plăti la casieria Institututului din str.Berzei Nr.29, Sector 1, Bucuresti sau prin transfer bancar in contul deschis la Banca Raiffeisen – Sucursala Stirbei Voda.  Cont RON: RO52 RZBR 0000 0600 1034 5768

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel: + 40 (21) 3159108 /  Fax: +40 (21) 3181593

E-mail : secretariat@itb.ro