Admitere Zi

A. Acte necesare la înscriere:

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar. Dosarul pentru examenul de admitere va cuprinde:

 • dosar plic din carton
 • cerere de înscriere – format tip; Descarcă
 • copie Buletin / Carte Identitate
 • certificatul de naştere original și copie;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • autobiografia (pe maximum două pagini A4), care să indice întoarcerea la Domnul şi chemarea în slujire;
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 • două fotografii tip buletin de identitate (format 3/4);
 • certificat de căsătorie original și copie (dacă este cazul);
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
 • recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarcă
 • recomandare din partea Bisericii din care face parte
 • recomandarea tip a altor doi membri din Comitetul Bisericii. Descarcă
 • recomandarea Comunitatii Baptiste de care apartine Biserica
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON;
 •  pentru cetățenii români care au efectuat/finalizat studiile de liceu în altă țară este necesar să aducă atestatul pentru studii (echivalarea diplomei de bacalaureat) eliberat de către Ministerul Ediucației Naționale.
 •  candidatii, cetateni straini, vor depune la secretariatul facultatii si aprobarea pentru studii de la Ministerul Educației Naționale.

B. Perioada de înscriere la concursul de admitere

Pentru învăţământul cu frecvență (la zi) perioada de depunere a dosarelor la secretariatul ITBB este după cum urmează:

        Sesiunea de vară              09-16 iulie 2019
        Sesiunea de toamnă        09-16 septembrie 2019

D. Bibliografia:

 • Biblia
 • Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist
 • Studiu introductiv în Legea, Istoria şi Poezia Vechiului Testament, dr. Vasile Talpoş
 • Călătorie prin Vechiul Testament, Schultz
 • Studiu al Noul Testament, M.C. Tenney
 • Manual Biblic, Henry H. Halley
Notă: Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011.

E. Sesiunile de desfăşurare ale concursului de admitere:

Probele pentru admitere – sesiunea de vară:

            17 iulie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 iulie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:

            17 septembrie 2019: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
            18 septembrie 2019: Probă scrisă – Cunoştinţe biblice

Lucrările scrise se notează cu note de la 1 …10, condiţia de trecere fiind media 5 la cele două examene. Pentru admiterea la învăţământul de zi, numărul de locuri este limitat  la 25.

F. Preînscriere

Dacă doriți să faceți preînscrierea pentru admiterea la Institutul Teologic Baptist din București și doriți să aflați mai multe informații despre programele de învățământ ale ITBB vă rugăm să faceți clic pe butonul „Preînscriere”.

G. Taxa de participare la concurs

Taxa de înscriere: 100 RON / 25 Euro
Taxa anuală de studii: 2600 / 550 Euro

 

Taxele se pot plăti la casieria Institututului din str.Berzei Nr.29, Sector 1, Bucuresti sau prin transfer bancar in contul deschis la Banca Raiffeisen – Sucursala Stirbei Voda.  Cont RON: RO52 RZBR 0000 0600 1034 5768

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa contactaţi secretariatul facultăţii:

Tel: + 40 (21) 3159108 /  Fax: +40 (21) 3181593

E-mail : secretariat@itb.ro