Conducere

RECTOR ITBB,

Conf. Dr. Daniel M. MARIȘ

PREȘEDINTE SENAT ITBB,

Conf.Dr. Sorin BĂDRĂGAN

DECAN ITBB,

Conf.Dr. Daniel FODOREAN

PREȘEDINTE BORD ITBB,

Prof. Dr. Otniel BUNACIU

Email: 

DIRECTOR DEPARTAMENT,

Conf. Dr. Octavian BABAN

DIRECTOR CENTRU DE CERCETARE,

Conf. Dr. Teodor Ioan COLDA

Consiliul de Administrație

1. Conf dr. Mariș Daniel – rector 

2. Conf. dr. Fodorean Daniel – decan

3. Conf. dr. Colda Teodor – director Centru de Cercetare 

4. ec. Colea Mihaela – director economic și administrator

5. Tritean Vasile – administrator cămine

6. Conf. dr. Străinescu Ioan – reprezentant al susținătorilor financiari

7. Almăjanu-Anton Cristian – student (anul II)

Senatul ITBB

1. Conf. dr. Sorin Bădrăgan, președinte Senat

2. Conf. dr. Daniel Mariș

3. Conf. dr. Daniel Fodorean

4. Conf. dr. Octavian Baban

5. Conf. dr. Teodor Ioan Colda

6. Conf. dr. Samuiel Bâlc

7. Lect. dr. Constantin Ghioancă

8. Lect. dr. Timotei Rusu

9. Lect. dr. Daniel Gherman

10. Almăjanu-Anton Abel – student (anul II)

11. Stuleneac Sorin- student (anul III)

12. Mișcoi Petru – student (anul IV)

Consiliul Facultății

1. Conf. dr. Daniel Mariș

2. Conf. dr. Daniel Fodorean

3. Conf. dr. Octavian Baban

4. Conf. dr. Teodor Ioan Colda

5. Lect. dr. Constantin Ghioancă

6. Lect. dr. Timotei Rusu

7. Lect. dr. Daniel Gherman 

8. CIOLACU Daniel – student (anul III)

9. Mișcoi Petru – student (anul IV)

Consiliul Departamentului

1. Conf. dr. Octavian Baban – director de departament

2. Conf. dr. Daniel Fodorean

3. Lect. dr. Constantin Ghioancă – coordonator Birou ID