Sesiuni de Cercetare

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti - calendar de desfăşurare a comunicărilor ştiinţifice.

Planuri anuale de cercetare