Admitere Cetateni Romani din UE

Recunoastere-studii-inscriere-an-universitar-2016-2017-cetateni-romani-UE-SEE-Elvetia

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2016/2017, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității, după cum urmează:

  • dosarele pentru înscrierea la studii universitare de licență și de master vor fi transmise până la data de 12 august 2016;
  • candidații care dețin adeverințe/atestate de recunoaștere, emise de CNRED în anii anteriori, pot fi înscriși la studii în baza acestora;
  • atestatele de recunoaștere emise de CNRED vor fi expediate universităților solicitante, prin poștă sau eliberate delegatului universității.

http://www.cnred.edu.ro/#Recunoastere-studii-inscriere-an-universitar-2016-2017-cetateni-romani-UE-SEE-Elvetia