Referendum

Metodologia Referendumului

Metodologia de organizare și desfășurare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului citește tot>>

Metodologie-Cadru

Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior citește tot>>

Convocarea Referendumului

Senatul Institutului Teologic Baptist din București în ședința din 09.05.2019 a decis convocarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului în data de 11 iunie 2019 citeste tot>> 

Calendarul dezbaterilor publice privind informarea despre Referendum

Biroul electoral unversitar invită membrii comunității academice la următoarele dezbateri publice privind informarea despre Referendumul universitar citește tot>>