Referendum

Metodologia Referendumului

Metodologia de organizare și desfășurare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului citește tot>>

Metodologie-Cadru

Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior citește tot>>

Convocarea Referendumului

Senatul Institutului Teologic Baptist din București în ședința din 09.05.2019 a decis convocarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului în data de 11 iunie 2019 citeste tot>> 

Calendarul dezbaterilor publice privind informarea despre Referendum

Biroul electoral universitar invită membrii comunității academice la următoarele dezbateri publice privind informarea despre Referendumul universitar citește tot>>

Alegeri 2019

Metodologia Alegerilor

Metodologia pentru alegerea organelor de conducere citește tot>>

Calendar alegeri

Calendarul alegerilor organelor de conducere citește tot>>

Biroul electoral

Hotărârea Senatului ITBB cu privire la componența biroului electoral citește tot>>

Cotele de reprezentare

Cotele de reprezentare în Consiliul Facultății și în Senat citește tot>>

Biroul electoral 2020

Hotărârea Senatului ITBB din 19 Decembrie 2019 cu privire la componența biroului electoral pentru reluarea alegerilor pentru funcția de rector și alegeri parțiale citește tot>>

Alegeri rector

Calendarul alegerilor pentru funcția de rector citește tot>>

Ordinul Ministrului Educației de confirmare a domnului conf.univ.dr. Marius Daniel Mariș în funcția de rector citește tot>>

Calendar alegeri parțiale

Senatul ITBB a convocat alegeri pentru completarea unui membru în senatul universitar citește tot>> 

Concurs selecție decan

Senatul ITBB a aprobat calendarul pentru organizarea concursului pentru funcția de decan citește tot>>

Senatul ITBB a aprobat lista documentelor solicitate pentru dosarul de concurs la funcția de concurs citește tot >>