Marturii

Am ales ITBB întrucât am înțeles chemarea Domnului de a intra în lucrarea Lui si de-a sluji Biserica si pentru aceasta am înțeles că am nevoie de pregătire, dobândire de noi cunoștințe, aprofundare a Scripturii, dar și de un cadru în care teoria să se împletească cu practica. ITBB a fost locul in care le-am găsit pe toate cele enumerate mai sus. Profesori foarte buni care m-au provocat nu doar sa asimilez ci să-mi lărgesc orizonturile, o atmosferă aleasă între colegi, un loc în care am crescut din punct de vedere spiritual. (Emanuel Dejeu, păstor al bisericii „Deo Gloria” din București)

 

Sub îndrumarea Domnului și a comitetului bisericii locale, am ales să urmez cursurile ITBB deoarece am dorit să cresc în cunoașterea lui Cristos, să fiu echipat mai bine în a predica Cuvântul cu credincioșie, să învăț cum să slujesc trupul lui Cristos cu sacrificiu de sine și de asemenea, să fiu expus mai mult la mediul evanghelic românesc. Privind în urmă, pot spune că Dumnezeu a folosit ITBB să mă crească în fiecare din aceste domenii și anii petrecuți în această instituție m-au ajutat să mă apropii mai mult de El, să cunosc Cuvântul Său mai bine și să zidesc prietenii trainice cu unii din colegii și profesorii mei.  (Andrei Sava, păstor al bisericii ”Trinity Community Church” din Fresno, California)

 

Pentru mine ITBB a însemnat un instrument important al harului în mâna lui Dumnezeu pentru formarea mea ca păstor și slujitor al Evangheliei. Aici am găsit un loc potrivit pentru modelarea caracterului, o echipă de profesori competenți pentru pregătirea teologică și academică, și o mulțime de oportunității pentru slujirea practică. Prin ITBB, Dumnezeu a înflăcărat mai mult dorința de a mă bucura zilnic în Fiul Său Isus Cristos și de a răspândi Evanghelia harului Său. (Betuel Văraru, păstor al bisericii baptiste „Sfânta Treime” din Brăila)

 

În scurgerea anilor, fiecare dintre noi avem amintiri și puncte de reper ce ne-au marcat. Seminarul Teologic Baptist din București, profesorii și colegii noștri, anii de educație și pregătire pentru slujire, sunt o istorie binecuvântată, pentru care vom fi mereu recunoscători Domnului Isus, Marele nostru Învățător. (Ioan Râncu, păstor)