Admitere I.D. (pdf pliant)

Examenele de admitere in anul academic 2018-2019.
Perioada de admitere pentru programul de învățământ la distanță:
-      Primire dosare 6-17 septembrie, admiterea 18 & 19 septembrie 2018

 

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru domeniul: Teologie Baptistă Pastorală (program de licenţă, durata patru ani).

A. Dosarul de admitere.

Studenţii sunt admişi la ITBB prin examen de admitere organizat înaintea începerii anului universitar.
Dosarul pentru examenul de admitere se va depune la secretariat și va cuprinde:

 •     cerere de înscriere - format tip; Descarca
 •     diploma de bacalaureat în original (când depuneți dosarul personal) sau o copie legalizată / adeverință echivalentă cu aceasta (în original) pentru cei care au absolvit liceul în 2018;
 •     certificatul de naştere în copie legalizată ;
 •     autobiografia, care să indice întoarcerea la Domnul şi chemarea în slujire :
 •     adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru profilul sau specializarea la care candidează.
 •     patru fotografii tip buletin de identitate
 •     copie Buletin/ Carte Identitate
 •     recomandarea tip a pastorului Bisericii unde este membru candidatul la examen. Descarca
 •     recomandare din partea Bisericii (Comitetul Bisericii / Adunarea Generala)  Descarca
 •     chitanța care să ateste plata taxei de înscriere în valoare de 100 RON
 •     candidatii, cetateni straini, vor depune la secretariatul facultatii si aprobarea pentru studii de la Ministerul Educației Naționale.

Înscrierea candidaților are loc în perioada 6-17 septembrie 2018

B. Desfăşurarea concursului de admitere

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:
- media bacalaureat 40%
- eseu pe temă dată 60%

Tema eseului:
Mărturia bisericii creștine într-o societate multiculturală! Pentru programul de I.D. numărul locurilor este limitat la 25/serie.  Locuri disponibile 50.
Examinarea dosarelor va avea loc în perioada
18-19 septembrie 2018
 

C. Data Limită pentru depunere a dosarelor: 17 septembrie 2018

D. Informații despre Taxe

    Taxa Inscriere 25 Euro / 100 RON
    Taxa Anuala Studii : 550 Euro / 2475 RON

    Taxele se pot plăti la casieria Institututului din str.Berzei Nr.29, Sector 1, Bucuresti sau prin transfer bancar in contul
    deschis la Banca Raiffeisen - Sucursala Stirbei Voda.

    Cont RON RO 52 RZBR 0000 0600 1034 5768.
    Pentru studentii care efectueaza plata de pe teritoriul Romaniei.
    Cont EUR RO 08 RZBR 0000 0600 1034 5784    
COD SWIFT: RZBR ROBU
    Pentru studentii care efectueaza plata din afara Romaniei.

    Dupa orice plata va rugam sa trimiteti un mesaj pe adresa casierie@itb.ro 
    in care sa mentionati suma de plata depusa, data si ce reprezinta suma depusă.

*. Admitere cetățeni români din statele membre UE: Acceseaza Link

Prezentare ITBB  https://www.youtube.com/watch?v=pqK1xjyeTbI

Prezentare Program de ID  https://www.youtube.com/watch?v=ar6hecSmUgg

Facebook   https://www.facebook.com/InstitutulTeologicBaptistBucuresti